परिवृत्त त्रिकोनासन Parivrtta Trikonasana म्हणजे काय? परिवृत्त त्रिकोनासन Parivrtta Trikonasana यालाच इंग्लिशमध्ये “Revolved Triangle pose” असे म्हंटले जाते. परिवृत्त त्रिकोनासनाचे विभाजन केले असता परिवृत्त म्हणजे

Read More

पार्श्वोत्तनासन, हा योग अभ्यासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या आसनाचा शतकानुशतके जुना आणि वैविध्यपूर्ण इतिहास आहे. ही एक उभी पुढे झुकण्याची पोझ आहे जी किती

Read More